Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματαΤο πρόγραμμα δύο κατευθύνσεων “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ” προορίζεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών επιμόρφωσης των στελεχών, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων τόσο στον Δημόσιο Τομέα και τους ΟΤΑ όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το πρόγραμμα αποτελεί ταυτόχρονα την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική επιλογή επανεκπαίδευσης και κατάρτισης για τους άνεργους, καθώς είναι πολλαπλώς επιβεβαιωμένο το γεγονός ότι η ανεργία και ειδικότερα η μακροχρόνια ανεργία συνδέεται εν πολλοίς με την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων των ανέργων.
Το πρόγραμμα στοχεύει ειδικότερα στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων Επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του υφιστάμενου ή μελλοντικού εργασιακού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων. Η δυστοκία στην Επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική, δια ζώσης ή με άλλες μορφές ) καθώς και η έλλειψη δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση των Νέων Μέσων αποτελεί για μεν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα ως προς την εξωστρέφειά τους και την επίτευξη των σκοπών τους, για δε τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, ανασταλτικό παράγοντα για την βελτίωση των όρων εργασίας τους, την αύξηση των οικονομικών απολαβών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Αξίζει να τονιστεί πως οι νέες συνθήκες οργάνωσης και διοίκησης του Δημόσιου Τομέα και των ΟΤΑ απαιτούν δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης του κοινού αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Οι συμμετέχοντες του προγράμματος εκπαιδεύονται ώστε να αξιοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον ως δυναμική και αποτελεσματική εργαλειοθήκη για την επίτευξη των στόχων τους.
Για την ειδικότερη κατηγορία των εργαζομένων στα ΜΜΕ, δημοσιογράφων και και διοικητικών υπαλλήλων, το παρόν πρόγραμμα προσφέρει εξοικείωση με τα ψηφιακά ΜΜΕ , τις δομές των newsrooms, την συνύπαρξη digital & traditional media αλλά και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων με την χρήση των Νέων Μέσων.