Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμαΤο πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

  • Σε εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους ΠΕ και ΔΕ όλων των ειδικοτήτων και όλων των κλιμακίων οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ και να αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό το οποίο θα λάβουν από το ΚΕΒΙΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 5897/31-12-2018 τ.Β΄) για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
  • Σε στελέχη και υπαλλήλους των Περιφερειών και των Δήμων ΠΕ και ΔΕ οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ και αξιοποιήσουν το πιστοποητικό το οποίο θα λάβουν από το ΚΕΒΙΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 5897/31-12-2018 τ.Β΄) για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
  • Σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν ν΄αποκτήσουν σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και να μοριοδοτηθούν βάσει των ν.4589/2019 και 4547/2018.
  • Σε υποψήφιους εκπαιδευτές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ψηφιακές τους διεξιότητες και να μοριοδοτηθούν βάσει του υπ. αρ. Πρωτ. Κ1/124198/Κ1/01-08-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
  • Σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους στον ιδωτικό τομέα οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες Επικοινωνίας, Διαχείρισης ΜΜΕ και Digital Marketing.
  • Σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  • Σε άνεργους οι οποίοι προσβλέπουν στην ταχύτατη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.