Έναρξη νέου κύκλου στις 10/1/2022


Πληροφορίες Προγράμματος


 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (475 ώρες, 36 εβδομάδες)

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 


Παρεχόμενη Μοριοδότηση


 

2 μόρια για κατάταξη σε πίνακες διορισμών / προσλήψεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 57α:ιι του ν. 4589/2019).

0,5 μόρια για κατάταξη σε πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4547/2018 (24δ:ββ).

Έως 6 μόρια για κατάταξη σε πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (υπ. αρ. Πρωτ. Κ1/124198/Κ1/01-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

 

ΕισαγωγήTo μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ” περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, προκειμένου ο συμμετέχων να επιλέξει την κατεύθυνση που θα καλύψει αποτελεσματικότερα τις ειδικότερες ανάγκες επιμόρφωσής του.

Ειδικότερα, ο συμμετέχων καλείται να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω κατευθύνσεων:

    • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των δημοσίων οργανισμών και ΟΤΑ
    • Διαχείριση ψηφιακών ΜΜΕ και Digital Marketing

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων. Όντας δομημένο στην βάση δύο κατευθύνσεων, προορίζεται να καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα εξατομικευμένων αναγκών επιμόρφωσης α) των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα και τους ΟΤΑ, β) των εκπαιδευτικών , γ) των στελεχών, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στον Ιδιωτικό Τομέα και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δ) των ανέργων οι οποίοι αναζητούν εργασία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή επιθυμούν να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση ή επιτήδευμα, ε) των υποψήφιων Εκπαιδευτών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος εκπαιδεύονται ώστε να αξιοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον ως δυναμικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων τους, επιτυγχάνοντας την βελτίωση των όρων εργασίας τους, την αύξηση των οικονομικών απολαβών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η μέθοδος υλοποίησης είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες και οι δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 19 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος

Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου